70463630      zavkhan_tg@shuukh.mn       09:00 - 18:00

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙГ ГАГЦХҮҮ ШҮҮХ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТООЦООЛОХ

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана

Танд бидэндилгээх санал хүсэлт байна уу

Таны илгээсэн санал хүсэлтийг хүлээж аваад 3-14 хоногийн дотор эргэж хариу мэдэгдэх болно

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН 2023 оны 04 сарын 28-ны өдрийн байдлаар хянан шийдвэрлэсэн хэрэг

1
Давж заалдах шатны шүүх
0
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
0
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
0
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn