ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙГ ГАГЦХҮҮ ШҮҮХ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТООЦООЛОХ

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана

Танд бидэнд илгээх санал хүсэлт байна уу

Таны илгээсэн санал хүсэлтийг хүлээж аваад 3-14 хоногийн дотор эргэж хариу мэдэгдэх болно

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН 2024 оны 05 сарын 31-ний өдрийн байдлаар хянан шийдвэрлэсэн хэрэг

Давж заалдах шатны шүүх
1
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
0
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
0
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
0

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга