ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Шийдвэрийн тойм /захиргааны хэрэг/

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ГАДААДАД ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙЛГЭСНИЙ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН 60-ААС ДООШГҮЙ ХУВИЙГ ТӨРӨӨС ШААРДАХ ЭРХТЭЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2024/0015 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Санамж: Энэ тойм нь шүүхийн

ХУРДАН МОРИНЫ СЭРВЭЭНИЙ ӨНДРИЙГ АВТОМАТ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХЭМЖИНЭ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 118/ШШ2023/0002 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын дугаар, огноо: №02, 2024 оны 01

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ЯЛАГЧ БОЛСОН ТОХИОЛДОЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХТЭЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 118/ШШ2023/0035 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Тоймын дугаар, огноо: №01, 2024 оны 01

СОНГУУЛИЙН ҮР ДҮНД ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НАР НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХТЭЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 118/ШШ2023/0033 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын дугаар, огноо: №21, 2023 оны 11

ДЭЭД ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НЬ УЛС ТӨРИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЖ, ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЛГЭХ ЭСЭХЭЭ ӨӨРӨӨ ШИЙДНЭ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 118/ШШ2023/0032 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын дугаар, огноо: №20, 2023 оны 11

ХАРИУЦАГЧ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БОЛ ХЭРГИЙГ ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ШИЙДВЭРЛЭНЭ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2023/0029 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №19, 2023 оны 09

ХУУЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР НЭГЭНТ ТОГТООГДСОН ҮЙЛ БАРИМТЫГ ДАХИН НОТЛОХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 118/ШШ2023/0030 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын дугаар, огноо: №18, 2023 оны 09

ХОЖИМ БАТЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 118/ШШ2022/0023 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №14, 2023 оны 05

ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХДАА ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДСЭНИЙГ БАРИМТААР ТОГТООХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 118/ШШ2023/0008 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №13, 2023 оны 06

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга