ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Шийдвэрийн тойм /захиргааны хэрэг/

ХАРИУЦАГЧ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БОЛ ХЭРГИЙГ ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ШИЙДВЭРЛЭНЭ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2023/0029 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №19, 2023 оны 09

ХУУЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР НЭГЭНТ ТОГТООГДСОН ҮЙЛ БАРИМТЫГ ДАХИН НОТЛОХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 118/ШШ2023/0030 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын дугаар, огноо: №18, 2023 оны 09

ХОЖИМ БАТЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 118/ШШ2022/0023 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №14, 2023 оны 05

ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХДАА ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДСЭНИЙГ БАРИМТААР ТОГТООХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 118/ШШ2023/0008 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №13, 2023 оны 06

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ НЬ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙГ ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛЖ БАЙГАА ЭСЭХИЙГ ХЯНАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 118/ШШ2022/028 дугаар шийдвэр Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 05 дугаар сарын 08, Дугаар 11 Тоймын

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРООГҮЙ, ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНД ТАРААГДААГҮЙ АСУУДЛЫГ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 118/ШШ2022/0031 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 14, Дугаар 9 Тоймын

ХУУЛЬД ЗААСАН ЖУРМЫН ДАГУУ ОЛЖ АВСАН ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХЭД ХАЛДАХ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 118/ШШ2023/0003 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар сарын 14, Дугаар 6 Тоймын

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДААГҮЙ ГАЗРЫГ БУСДАД ӨМЧЛҮҮЛЭХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2023/0001 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар

Нууц санал хураалтын дүнгээр тогтоолын төсөл батлагдсанд тооцогдоно

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 118/ШШ2021/0022 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 01 дүгээр сарын 11, Дугаар 2 Тоймын

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга