ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Процессын тойм /захиргааны хэрэг/

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН НЭМЭГДҮҮЛСЭН ШААРДЛАГА НЬ НЭХЭМЖЛЭГЧИЙН ЭРХ, АШИГ СОНИРХЛЫГ ХӨНДСӨН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн  129 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР ХАНГААГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ШҮҮХ НЭХЭМЖЛЭГЧИД ХУГАЦАА ТОГТООН БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118/ШЗ2023/0094 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

МАРГААНЫ ҮЙЛ БАРИМТ БОЛОН БҮРДҮҮЛЭХ НОТЛОХ БАРИМТУУД ХАМААРАЛТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХЭРГҮҮДИЙГ НЭГТГЭН ШИЙДВЭРЛЭЖ БОЛНО

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн  118/ШЗ2023/0033 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

ЗААСАН ХУГАЦААНД НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭРИЙГ ХАНГАЖ ИРҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 118/ШЗ2023/0096 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

НЭХЭМЖЛЭГЧ ТАЛ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР ИРЭЭГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн118/ШЗ2023/0003 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын

“НЭЭЛТТЭЙ САНУУЛАХ” САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛИЙГ ЭС ЗӨВШӨӨРВӨЛ ШУУД ШҮҮХЭД ХАНДАХГҮЙ, ЭХЛЭЭД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД ГОМДОЛ ГАРГАНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 118/ШЗ2022/0064 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга