ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Эрүүгийн хэрэг

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХЭЭ ХАСУУЛСАН ХҮН СОГТУУРСАН ҮЕДЭЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОЖ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦВОЛ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛНА

Шүүхийн шийдвэрийн огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 40 дугаартай шийтгэх тогтоол Шүүхийн шийдвэрийн төрөл:Шүүхийн шийдвэрийн тойм

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НӨХӨН ОЛГОСОН АЛБАН ТУШААЛТАНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 05 өдрийн 2023/ШЦТ/107 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАХГҮЙГЭЭР ТЭНССЭН ХУГАЦААНД ДАХИН ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДВЭЛ ТЭНССЭН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОН ЯЛ ОНОГДУУЛНА

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 2024/ШЦТ/06 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

БУСДЫГ ХУТГАЛЖ ХҮНД ГЭМТЭЛ УЧРУУЛСАН ЭТГЭЭДЭД ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛЛАА

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: 2023 оны 09 дүгээр сарын 18:  Дугаар№114 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хуулийн хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг

ХОВОР УРГАМАЛ АРЦЫГ ХАДГАЛСАН, ТЭЭВЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2022/ШЦТ/64 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ПРОКУРОРООС ИРҮҮЛСЭН ЯЛЫН САНАЛЫН ХҮРЭЭНД ШҮҮГДЭГЧИД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2023/ШЦТ/125/ Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн  тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ЯЛТАН ШҮҮХЭЭС ХҮЛЭЭЛГЭСЭН ҮҮРГИЙГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИНО

Шүүхийн шийдвэрийн огноо дугаар:Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ХМШЗ/7/ Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн процессын  тойм  Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:Хуулийн

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДСЭН ХҮНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 23 өдрийн 2023/ШЦТ/103 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ЖОЛООДОХ ЭРХГҮЙГЭЭР СОГТУУГААР ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДСОН БОЛ БАРИВЧЛАХ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛНА

Шийтгэврийн огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2022/ЗШ/150 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга