ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Иргэний хэрэг

АЖЛЫН БАЙРАНД АРХИ УУСАН НЬ АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛЖЭЭ

Завхан аймгийн эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  205/МА2023/00030 Шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:  Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: ”Энэхүү

ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙХЭЭ ТӨЛБӨРИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭРХГҮЙ ХҮНИЙ ДАНСАНД ШИЛЖҮҮЛБЭЛ ЭРСДЭЛИЙГ ӨӨРӨӨ ХАРИУЦДАГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 140/ШШ2023/00166 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ТАЛУУД ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОЖ ГЭРЭЭНИЙХЭЭ ҮҮРГИЙГ СОЛИХ БОЛОМЖТОЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 140/ШШ2022/00195 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ХУДАЛДАН АВСАН ЗҮЙЛИЙН ҮНИЙГ ХУДАЛДАГЧИД ТӨЛСНӨӨР ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭСЭНД ТООЦНО

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 205/МА2023/00019 Шүүхийн шийдвэрийн тойм 3, 2023.06.15. Шүүхийн шийдвэрийн төлөв.  Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж.” Энэхүү

ИРГЭНИЙ АЖИЛЛАЖ БАЙСАН БАЙДЛЫГ ТОГТООХОД ШҮҮХ ӨӨРИЙН САНААЧИЛГААРАА НОТЛОХ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛДЭГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 140/ШШ2021/00095 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА ДУУССАНААР ШААРДАХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛНО

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021.09.15-ны өдрийн №140/ШШ2021/00336 шийдвэр Шүүхийн шийдвэрийн тойм №3 2023.05.09 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ БИЧГЭЭР БАЙГУУЛСНААР ХҮҮ, АНЗ АВАХ ЭРХТЭЙ БОЛДОГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 140/ШШ2021/00253 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга