ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Шийдвэрийн тойм /иргэний хэрэг/

ХУУЛЬ БУС ШИЙДВЭР ГАРГАСАН БУРУУТАЙ АЛБАН ТУШААЛТНААС ХОХИРЛЫГ ГАРГУУЛДАГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 140/ШШ2023/00242 дугаартай шийдвэр             Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн

ХАРИУЦАГЧИЙН ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ТОДОРХОЙГҮЙ БОЛ ТҮҮНИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛУУЛЖ ХАЯГИЙГ НЬ ОЛЖ БОЛНО

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 140/ШШ2024/00037 дугаартай шийдвэр             Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн

АЖЛЫН БАЙРАНД АРХИ УУСАН НЬ АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛЖЭЭ

Завхан аймгийн эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  205/МА2023/00030 Шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:  Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: ”Энэхүү

ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙХЭЭ ТӨЛБӨРИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭРХГҮЙ ХҮНИЙ ДАНСАНД ШИЛЖҮҮЛБЭЛ ЭРСДЭЛИЙГ ӨӨРӨӨ ХАРИУЦДАГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 140/ШШ2023/00166 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ТАЛУУД ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОЖ ГЭРЭЭНИЙХЭЭ ҮҮРГИЙГ СОЛИХ БОЛОМЖТОЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 140/ШШ2022/00195 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ХУДАЛДАН АВСАН ЗҮЙЛИЙН ҮНИЙГ ХУДАЛДАГЧИД ТӨЛСНӨӨР ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭСЭНД ТООЦНО

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 205/МА2023/00019 Шүүхийн шийдвэрийн тойм 3, 2023.06.15. Шүүхийн шийдвэрийн төлөв.  Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж.” Энэхүү

ИРГЭНИЙ АЖИЛЛАЖ БАЙСАН БАЙДЛЫГ ТОГТООХОД ШҮҮХ ӨӨРИЙН САНААЧИЛГААРАА НОТЛОХ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛДЭГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 140/ШШ2021/00095 Тоймын төрөл, огноо дугаар: Шийдвэрийн тойм, 2023 оны

ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА ДУУССАНААР ШААРДАХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛНО

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021.09.15-ны өдрийн №140/ШШ2021/00336 шийдвэр Шүүхийн шийдвэрийн тойм №3 2023.05.09 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга