ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ХЭРЭГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга