ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, эрх зүйн орчныг таниулах, хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх нийгмийн ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх сургалт хэлэлцүүлэгт эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Нинжбадгарыг хамруулав.
СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА
Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга