ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь сургалтыг баруун бүсийн 6 шүүхийн тамгын газрын захиргааны ажилтнуудад 2023 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Увс аймагт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс зохион байгуулсан.
Тус сургалтад Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын захиргааны 8 албан хаагч хамрагдсан ба сургалтын сэдвийн хүрээнд мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Н.Мөнхбаатар 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр тамгын газрын бусад ажилтнуудад зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга