ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Судалгаанд хамрагдана уу

Энэхүү асуумж нь шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно.

Энд дарж судалгаанд хамрагдана уу

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга