ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Авто зам, явган хүний зорчих хэсгийн цасыг цэвэрлэлээ

Тус шүүхийн тамгын газрын ажилтнууд байгууллагын эргэн тойронд 50 метр зам талбайн цасыг цэвэрлэлээ.

Авто зам, явган хүний зорчих хэсгийн цасыг цэвэрлэлээ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга