ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ГАДААДАД ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙЛГЭСНИЙ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН 60-ААС ДООШГҮЙ ХУВИЙГ ТӨРӨӨС ШААРДАХ ЭРХТЭЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2024/0015

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

Санамж: Энэ тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

Нэхэмжлэгч Б нь А аймгийн Засаг даргад холбогдуулж “гадаадад эмчилгээ хийлгэсний нөхөн төлбөрийн 60 хувь болох … төгрөгийг олгохгүй байгаа эс үйлдэхүйг хууль бус болохыг тогтоолгох, … төгрөг олгохыг даалгах” нэхэмжлэл гаргажээ.

Төрийн албаны тухай хуульд төрийн албан хаагчид эмчилгээний нөхөх төлбөрийг олгохоор хуульчилсан ба Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан тухайн жилийн эмчилгээний төлбөрийн хэмжээнээс давсан хэсэг болон магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаад оронд эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд зардлынх нь 60-аас доошгүй хувийг төр хариуцахаар заасан ба ингэхдээ Эрүүл мэндийн сайдын дэргэдэх гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлсэн иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах орон тооны бус зөвлөл тухайн асуудлыг хэлэлцэн, шийдвэрийг харьяалагдах төсвийн захирагч буюу Засаг даргад албан бичгээр хүргүүлснийг үндэслэн төсвийн захирагч Төсвийн тухай хуульд заасан төсвийн зарлагын хэмнэлтээс хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлөхөөр байх тул нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэлээ.

Холбоос: https://shuukh.mn/single_case/15449?daterange=2024-01-01%20-%202024-04-30&id=1&court_cat=3&bb=1

Тойм бэлтгэсэн: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ч.Цэнд-Очир

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга