ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын байранд хаягдал батарей хийх сав байршууллаа

Монгол улсын хэмжээнд “Байгалиа хамгаалъя” нөлөөллийн аяны хүрээнд шүүгч, захиргааны ажилтнууд болон шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулан ашигласан батарейг дахин боловсруулах, байгаль орчноо хамгаалах зорилгоор хаягдал батарей хийх савыг шүүхийн байранд байршууллаа. Уг саванд ашиглаж дууссан батарейг хийснээр хүрээлэн буй орчноо хамгаалахад нэгэн чухал алхам болно.

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын байранд хаягдал батарей хийх сав байршууллаа

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга