ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Нийтийг хамарсан хаврын их цэвэрлэгээ боллоо

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын захиргаа, үйлчилгээний ажилтнууд өөрийн эзэмшлийн болон хуваарьт газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэж нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцлоо.

Нийтийг хамарсан хаврын их цэвэрлэгээ боллоо

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга