ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа

Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад шүүхийн үйл ажиллагаа, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, Төрийн  албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар сургалт, мэдээлэл хийлээ.

Мөн  “Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаа”-тай холбоотой санал асуулгыг 75 ажилтнаас авч ажиллаа.

Сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга