ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Эвлэрүүлэн зуучлалд гаргах өргөдлийн маягт

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

 АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД

 ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

 

…….. он …..сар …… өдөр                                                         _____________ аймаг/хот

 

1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

       ___________________________________харилцах утасны дугаар,                    

       ___________________________________цахим шуудан

 

  1. Уригдагч тал:

________________________овогтой__________________________________

аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар         

_______________________________________цахим шуудан

 

Маргааны агуулга   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

 

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

 

            1.Өргөдөл …… хувь, ……хувь тус бүр ………хуудас, нийт………… хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт … хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

            4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт………….хуудас

            /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

  1. Итгэмжлэл……………хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

 

            6…………………………………………………………………………………………….

 

Бүгд …… хуудас болно.

 

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                                       /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/ 

Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдлийн маягыг MS-Word хэлбэрээр татаж авна уу

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга