ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Эвлэрүүлэн зуучлалд гаргах өргөдлийн маягт

Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдлийн маягыг MS-Word хэлбэрээр татаж авна уу

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга