ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Нэхэмжлэлийн загварууд

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах загварууд

Нэхэмжлэл болон өргөдлийн маягтыг ворд файлаар татаж авах

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга