ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Брайль үсэг

Брайль үсгэн нэхэмжлэлийн загварууд

Брайль үсгэн нэхэмжлэлийн загвартай шүүхийн байранд үйлчилгээний хэсгээс танилцах боломжтой

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах загварууд

Завхан аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах загварууд

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах загварууд

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын архивд хүсэлт гаргах загварууд

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга