ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Шийдвэрийн тойм /эрүүгийн хэрэг/

ЦАГДААГИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ ШААРДЛАГЫГ ЭСЭРГҮҮЦСЭН ИРГЭНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ТООЦСОН

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2023/ШЦТ/57 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн  тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХУРД ХЭТРҮҮЛСЭН СОГТУУ ЖОЛООЧИД ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛЛАА

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 2023/ШЦТ58 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ОРОН БАЙРАНД НЭВТЭРЧ БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУЛГАЙЛСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2023/ШЦТ/01 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРААС ЗАГАС АГНАСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 2023/ШЦТ/56 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХУУРАМЧ ДИПЛОМ АШИГЛАЖ ЗАСАГ ДАРГААР АЖИЛЛАСАН ИРГЭНЭЭР ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ

Завхан аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ний өдрийн 205/МА2023/00009 Шүүхийн шийдвэрийн тойм 3, Шүүхийн шийдвэрийн төлөв. Хүчин төгөлдөр болоогүй. Санамж.Энэхүү тойм нь

АЖИЛ ОЛГОГЧ НЬ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛУУЛААГҮЙГЭЭС АЖИЛТАН ГЭМТЭЖ БЭРТЭХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО.

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2022/ШЦТ/37 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

АЛДУУЛ МАЛЫГ БУСДЫН ӨМЧЛӨЛ, ЭЗЭМШИЛД БАЙГААГ МЭДСЭЭР БАЙЖ ЗАВШИХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2022/ШЦТ/21 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХӨЛСӨӨР МАЛ МАЛЛАЖ БАЙГАА ЭТГЭЭД ӨМЧЛӨГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛБАЛ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭНЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 2022/ШЦТ/18 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

БУСДЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХЭД ХАЛДАЖ ОЛОН ТООНЫ БУЮУ 34 ТООНЫ БОД МАЛ ХУЛГАЙЛСАН ИРГЭНД ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2022/ШЦТ/186 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл:Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:Хуулийн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга