ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Процессын тойм /иргэний хэрэг/

ШҮҮХИЙН ДУУДСАН ХУГАЦААНД ИРЭЭГҮЙ ХАРИУЦАГЧИЙГ АЛБАДАН ИРҮҮЛДЭГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 140/ШЗ2023/001363 дугаартай захирамж             Тоймын төрөл, огноо дугаар:

НЭХЭМЖЛЭГЧ НЬ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ИРЭЭГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ БУЦААДАГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 140/ШЗ2023/00383 дугаартай захирамж             Тоймын төрөл, огноо дугаар:

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ХАНДСАНЫ ДАРАА ШҮҮХЭД ГАРГАДАГ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрийн 140/ШЗ2023/01420 дугаартай захирамж             Тоймын төрөл, огноо дугаар:

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга