ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Шийдвэрийн тойм /эрүүгийн хэрэг/

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХЭЭ ХАСУУЛСАН ХҮН СОГТУУРСАН ҮЕДЭЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОЖ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦВОЛ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛНА

Шүүхийн шийдвэрийн огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 40 дугаартай шийтгэх тогтоол Шүүхийн шийдвэрийн төрөл:Шүүхийн шийдвэрийн тойм

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НӨХӨН ОЛГОСОН АЛБАН ТУШААЛТАНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 05 өдрийн 2023/ШЦТ/107 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАХГҮЙГЭЭР ТЭНССЭН ХУГАЦААНД ДАХИН ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДВЭЛ ТЭНССЭН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОН ЯЛ ОНОГДУУЛНА

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 2024/ШЦТ/06 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

БУСДЫГ ХУТГАЛЖ ХҮНД ГЭМТЭЛ УЧРУУЛСАН ЭТГЭЭДЭД ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛЛАА

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: 2023 оны 09 дүгээр сарын 18:  Дугаар№114 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хуулийн хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг

ХОВОР УРГАМАЛ АРЦЫГ ХАДГАЛСАН, ТЭЭВЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2022/ШЦТ/64 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ПРОКУРОРООС ИРҮҮЛСЭН ЯЛЫН САНАЛЫН ХҮРЭЭНД ШҮҮГДЭГЧИД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2023/ШЦТ/125/ Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн  тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ЯЛТАН ШҮҮХЭЭС ХҮЛЭЭЛГЭСЭН ҮҮРГИЙГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИНО

Шүүхийн шийдвэрийн огноо дугаар:Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ХМШЗ/7/ Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн процессын  тойм  Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:Хуулийн

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДСЭН ХҮНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЛЭЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 23 өдрийн 2023/ШЦТ/103 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ЖОЛООДОХ ЭРХГҮЙГЭЭР СОГТУУГААР ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДСОН БОЛ БАРИВЧЛАХ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛНА

Шийтгэврийн огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2022/ЗШ/150 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга