ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Тамгын газрын ажилтнуудыг сургалтад хамрууллаа

Сэтгэл зүйч Р.Удвал шүүхийн тамгын газрын ажилтнуудад “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдвийн хүрээнд сургалт орлоо. Сургалтыг ажилтнуудтай харилцан ярилцаж, сэтгэл зүйн тест ажиллаж сонирхолтой байдлаар зохион байгууллаа.
Тамгын газрын ажилтнуудыг сургалтад хамрууллаа
Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга