ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Эрүүгийн хэрэг

ХУУРАМЧ ДИПЛОМ АШИГЛАЖ ЗАСАГ ДАРГААР АЖИЛЛАСАН ИРГЭНЭЭР ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ

Завхан аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ний өдрийн 205/МА2023/00009 Шүүхийн шийдвэрийн тойм 3, Шүүхийн шийдвэрийн төлөв. Хүчин төгөлдөр болоогүй. Санамж.Энэхүү тойм нь

АЖИЛ ОЛГОГЧ НЬ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛУУЛААГҮЙГЭЭС АЖИЛТАН ГЭМТЭЖ БЭРТЭХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО.

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2022/ШЦТ/37 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

АЛДУУЛ МАЛЫГ БУСДЫН ӨМЧЛӨЛ, ЭЗЭМШИЛД БАЙГААГ МЭДСЭЭР БАЙЖ ЗАВШИХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2022/ШЦТ/21 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

ХӨЛСӨӨР МАЛ МАЛЛАЖ БАЙГАА ЭТГЭЭД ӨМЧЛӨГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛБАЛ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭНЭ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 2022/ШЦТ/18 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

БУСДЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХЭД ХАЛДАЖ ОЛОН ТООНЫ БУЮУ 34 ТООНЫ БОД МАЛ ХУЛГАЙЛСАН ИРГЭНД ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2022/ШЦТ/186 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл:Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн төлөв:Хуулийн

ШИНЖЭЭЧИЙН ГАРГАСАН ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭВ

Завхан аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 205/МА2022/0006 дугаар магадлал Шүүхийн шийдвэрийн тойм: 2023.02.28, №2 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

ГЭМ БУРУУГҮЙГЭЭР ХОХИРОЛ УЧРУУЛСАН ТОХИОЛДОЛД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 205/МА2023/00004 Шүүхийн шийдвэрийн тойм, 2023.01.24. Шүүхийн шийдвэрийн төлөв. Хүчин төгөлдөр болсон Санамж.”Энэхүү тойм нь

ХОНИН АРЦЫГ ТҮҮСЭН БЭЛТГЭСЭН, ТЭЭВЭРЛЭСЭН ИРГЭНД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Шийтгэх тогтоолын огноо дугаар: Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2023/ШЦТ/10 Шүүхийн шийдвэрийн төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм Шүүхийн шийдвэрийн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга