ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Захиргааны хэрэг

“НЭЭЛТТЭЙ САНУУЛАХ” САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛИЙГ ЭС ЗӨВШӨӨРВӨЛ ШУУД ШҮҮХЭД ХАНДАХГҮЙ, ЭХЛЭЭД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД ГОМДОЛ ГАРГАНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 118/ШЗ2022/0064 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДААГҮЙ ГАЗРЫГ БУСДАД ӨМЧЛҮҮЛЭХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 118/ШШ2023/0001 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тоймын огноо,

Бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгавар болсон хурлын дарга, тэргүүлэгчид анхдугаар хуралдааныг хойшлуулах эрхгүй

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 118/ШШ2021/0045 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга